Facebook

Sözlük

allocate

verb

Türkçe'siayırmak,tahsis etmek
Türverb

Alternatif öneriler:

allocatedallocation