Facebook

Sözlük

allow

verb

Türkçe'si izin vermek; olanak sağlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Not only does online learning allow highly individualized attention, but also eliminates social promotions for the participants.
Online öğrenme sadece son derece bireysel dikkate olanak sağlamaz aynı zamanda katılımcılar için sosyal rütbeleri de ortadan kaldırır.