Facebook

Sözlük

allow

verb

Türkçe'si izin vermek; olanak sağlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Among the most exciting recent developments in medical technology are techniques that allow physicians to see the organs and organ systems without resorting to surgery.
Medikal teknolojideki en heyecan verici son gelişmeler arasında doktorların organları ve organ sistemlerini ameliyata başvurmadan görmelerine imkân tanıyan teknikler gelmektedir.