Facebook

Sözlük

allowance

noun

Türkçe'siharçlık; pay; izin
Türnoun