Facebook

Sözlük

allusion

noun

Türkçe'siima,kinaye
Türnoun

Alternatif öneriler:

allusiveallusiveness