Facebook

Sözlük

almost

adverb

Türkçe'si hemen hemen, yaklaşık, neredeyse
Tür adverb
Örnek Cümle
Prior to the 19th century, vocational training was confined almost exclusively to apprenticeship, and some crafts deliberately kept the number of trainees restricted.
19. yüzyıldan önce, mesleki eğitim neredeyse sadece çıraklıkla sınırlıydı ve bazı zanaatlar bilinçli olarak çırakların sayısını sınırlı tutuyordu.