Facebook

Sözlük

alone

adjective

Türkçe'siyalnız,tek başına
Türadjective
Örnek Cümle
Genetics alone cannot explain how certain ethnic groups use no dairy products, yet still maintain calcium balance.
Genetik, belirli etnik grupların nasıl hiç süt ürünü kullanmadıkları halde yine de kalsiyum dengesini koruduklarını tek başına açıklayamaz.

adverb

Türkçe'siyalnız
Türadverb
Örnek Cümle
The farmer must have been living alone when his wife was in hospital.
Karısı hastanede iken çiftçinin yalnız yaşıyor olması gerek / herhalde yalnız yaşıyordu.