Facebook

Sözlük

alone

adjective

Türkçe'si yalnız,tek başına
Tür adjective
Örnek Cümle
Language alone is not, of course, enough to explain the rise of modern nationalism.
Dil elbette tek başına çağdaş ulusçuluğun doğuşunu açıklamaya yetmez.

adverb

Türkçe'si yalnız
Tür adverb
Örnek Cümle
The discovery of planets outside our solar system over the past decade is the first tangible clue that we may not be alone in the universe.
Son on yılda güneş sistemimiz dışındaki gezegenlerin keşfi, evrende yalnız olmayabileceğimizin elle tutulur ilk ipucudur.