Facebook

Sözlük

along with

prepositional phrase

Türkçe'si ile birlikte
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The Italian poet Dante is considered, along with Shakespeare and Goethe, to be one of the three great masters of Western literature.
İtalyan şair Dante, Shakespeare ve Goethe ile birlikte, Batı edebiyatının üç büyük ustasından biri olarak kabul edilmektedir.