Facebook

Sözlük

along

preposition

Türkçe'siboyunca
Türpreposition
Örnek Cümle
Televised speech President Bush told the American people that the war against terrorism would be along struggle requiring high costs and personal sacrifice.
Başkan Bush, bir televizyon konuşmasında Amerikan halkına, terörizme karşı savaşın yüksek maliyetler ve kişisel özveri gerektiren uzun bir mücadele olacağını söyledi.