Facebook

Sözlük

also

adverb

Türkçe'side, da, ayrıca
Türadverb
Örnek Cümle
Besides changing the distribution of precipitation, climate change also affects the quality of freshwater supplies.
Yağış dağılımını değiştirmenin yanısıra, iklim değişikliği tatlı su kaynaklarının kalitesini de etkiler.

connector

Türkçe'siayrıca,buna ek olarak
Türconnector
Örnek Cümle
In addition to regulating greenhouse gases, forests also are essential to weather and hydrological cycles that affect the climate globally.
Sera gazlarını düzenlemeye ek olarak ormanlar, hava durumu ve küresel olarak iklimi etkileyen hidrolojik döngü için de gereklidir.