Facebook

Sözlük

also

adverb

Türkçe'si de, da, ayrıca
Tür adverb
Örnek Cümle
Plutonium is also produced in all nuclear reactors fuelled by uranium, including those built for generating electric power.
Elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kurulmuş olanlar da dahil, yakıt olarak uranyum kullanılan tüm nükleer reaktörlerde plütonyum da üretilir.

conjunction

Türkçe'si ayrıca, buna ek olarak
Tür conjunction
Örnek Cümle
While a huge factor of emotional intimacy is the ability to connect with the other person, independence is also important to foster emotional intimacy.
Duygusal samimiyetin büyük bir faktörü diğer bir insanla bağlantı kurma kabiliyeti olsa da bağımsızlık duygusal samimiyeti güçlendirmek için ayrıca önemlidir.