Facebook

Sözlük

also

adverb

Türkçe'si de, da, ayrıca
Tür adverb
Örnek Cümle
Rather, he must understand not only the obvious content of the message, but also the subtleties of meaning, the significant emotive values of words, and the stylistic features which determine the `flavor and feel` of the message.
Çevirmen, yalnızca iletinin açıkça ortada olan içeriğini anlamakla kalmamalı, ince anlam ayrımların, sözcüklerin anlamlı, coşkusal değerlerini ve iletinin `tadını ve ruhunu` belirleyen biçemsel özellikleri de kavramalıdır.

connector

Türkçe'si ayrıca, buna ek olarak
Tür connector
Örnek Cümle
Man and animals naturally concentrate these elements into their bones and if radioactive strontium is present, it is also concentrated together with the normal element.
İlik, kan üretiminde etkindir ve radyasyon, kendisini öldürücü lösemi biçiminde gösteren bir tür kansere neden olabilir.