Facebook

Sözlük

also

adverb

Türkçe'side, da, ayrıca
Türadverb
Örnek Cümle
This case is more frequently seen in people who are about 30 - 60 years old, yet it can also be seen in younger ones.
Bu durum yaklaşık 30-60 yaşlarında olan insanlarda daha sık görülür ama daha gençlerde de görülebilir.

connector

Türkçe'siayrıca,buna ek olarak
Türconnector
Örnek Cümle
That seat belts save lives is both intutively obvious and also supported by impressive amount of evidence.
Emniyet kemerlerinin hayat kurtardığı hem sezgisel olarak bellidir, hem de durumu destekleyecek çarpıcı birçok kanıt vardır.