Facebook

Sözlük

also

adverb

Türkçe'si de, da, ayrıca
Tür adverb
Örnek Cümle
The bomb not only wrecked the hotel but also seriously damaged the houses opposite.
Bomba sadece oteli harabeye çevirmekle kalmadı, karşısındaki binalarda da ciddi hasar meydana getirdi.

connector

Türkçe'si ayrıca, buna ek olarak
Tür connector
Örnek Cümle
The bomb not only wrecked the hotel but also seriously damaged the houses opposite.
Bomba sadece oteli harabeye çevirmekle kalmadı, karşısındaki binalarda da ciddi hasar meydana getirdi.