Facebook

Sözlük

alter

verb

Türkçe'sideğiştirmek
Türverb
Örnek Cümle
Man’s initial efforts were merely to know nature, but now he is trying to alter it.
Başlangıçta insanoğlunun çabası, sadece doğayı tanımaktı ama şimdi onu değiştirmeye çalışıyor.