Facebook

Sözlük

alternately

adverb

Türkçe'sisırayla,değişimli olarak
Türadverb