Facebook

Sözlük

alternative

adjective

Türkçe'si alternatif
Tür adjective
Örnek Cümle
Renewable energy sources that once seemed inadequate as an alternative to fossil fuels are now becoming cheaper and more efficient.
Bir zamanlar fosil yakıtlara bir alternatif olarak yetersiz görünen yenilenebilir enerji kaynakları şuan ucuzluyor ve verimli hale geliyor.

noun

Türkçe'si alternatif
Tür noun
Örnek Cümle
This is a more productive approach, since it teaches an alternative behavior to replace what is being punished.
Bu daha yararlı bir yaklaşımdır, çünkü (bu) cezalandırılan şeyin yerine konulmak üzere bir davranış seçeneği öğretir.