Facebook

Sözlük

alternative

adjective

Türkçe'si alternatif
Tür adjective
Örnek Cümle
Natural gas is cheaper and more efficient in many ways than alternative fuels.
Doğal gaz birçok bakımdan alternatif yakıtlardan daha ucuz ve verimlidir.

noun

Türkçe'si alternatif
Tür noun
Örnek Cümle
Exercise has been shown to be an effective and cost-efficient treatment alternative for a variety of anxiety and mood disorders, including depression.
Egzersizin, depresyonun dahil olduğu çeşitli kaygı ve ruhsal bozukluklar için etkili ve düşük maliyetli bir tedavi alternatifi olduğu belirtilmiştir.