Facebook

Sözlük

alternative

adjective

Türkçe'si alternatif
Tür adjective
Örnek Cümle
Renewable energy sources that once seemed inadequate as an alternative to fossil fuels are now becoming cheaper and more efficient.
Bir zamanlar fosil yakıtlara bir alternatif olarak yetersiz görünen yenilenebilir enerji kaynakları şuan ucuzluyor ve verimli hale geliyor.

noun

Türkçe'si alternatif
Tür noun
Örnek Cümle
Exercise has been shown to be an effective and cost-efficient treatment alternative for a variety of anxiety and mood disorders, including depression.
Egzersizin, depresyonun dahil olduğu çeşitli kaygı ve ruhsal bozukluklar için etkili ve düşük maliyetli bir tedavi alternatifi olduğu belirtilmiştir.