Facebook

Sözlük

alternative

adjective

Türkçe'sialternatif
Türadjective
Örnek Cümle
This is a more productive approach, since it teaches an alternative behavior to replace what is being punished.
Bu daha yararlı bir yaklaşımdır, çünkü (bu) cezalandırılan şeyin yerine konulmak üzere bir davranış seçeneği öğretir.

noun

Türkçe'sialternatif
Türnoun
Örnek Cümle
Many scientists believe that the use of alternative energy sources will reduce carbon emissions and that will help hold back global warming.
Çoğu bilim adamı, alternatif enerji kaynaklarının karbon yayılımlarını azaltacağına ve bunun küresel ısınmayı durdurmaya yardım edeceğine inanmaktadır.