Facebook

Sözlük

alternative

adjective

Türkçe'si alternatif
Tür adjective
Örnek Cümle
Renewable energy sources that once seemed inadequate as an alternative to fossil fuels are now becoming cheaper and more efficient.
Bir zamanlar fosil yakıtlara bir alternatif olarak yetersiz görünen yenilenebilir enerji kaynakları şuan ucuzluyor ve verimli hale geliyor.

noun

Türkçe'si alternatif
Tür noun
Örnek Cümle
Many scientists believe that the use of alternative energy sources will reduce carbon emissions and that will help hold back global warming.
Çoğu bilim adamı, alternatif enerji kaynaklarının karbon yayılımlarını azaltacağına ve bunun küresel ısınmayı durdurmaya yardım edeceğine inanmaktadır.