Facebook

Sözlük

although

connector

Türkçe'si -e rağmen, -se de, -e karşın
Tür connector
Örnek Cümle
The Niagara Falls are one of the great natural wonders of the world although they are not as high as the Keieteur Falls in British Guyana.
Niagara Çağlayanı, İngiliz Guyanası’ndaki Kaieteur Çağlayanı kadar yüksek olmasa da, dünyanın büyük doğa harikalarından biridir.