Facebook

Sözlük

always

adverb

Türkçe'siherzaman
Türadverb
Örnek Cümle
A high temperature does not always mean that the situation is serious but still a doctor should be consulted.
Yüksek ateş, her zaman durumun ciddi olduğu anlamına gelmez, ama yine de bir hekime başvurmalıdır.