Facebook

Sözlük

always

adverb

Türkçe'si herzaman
Tür adverb
Örnek Cümle
Even if you've weighed the risks, there is always the possibility of problems occurring as a result of excess consumption.
Riskleri ölçüp biçsen bile her zaman aşırı tüketim sonucunda oluşan sorunlar olanağı vardır.