Facebook

Sözlük

always

adverb

Türkçe'si herzaman
Tür adverb
Örnek Cümle
Sleep apnea is always considered one of the potential dangers of snoring.
Uyku apnesi genellikle horlamanın potansiyel tehlikelerinden biri olarak düşünülmektedir.