Facebook

Sözlük

amazingly

adverb

Türkçe'si şaşırtıcı şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
The development of computers has been amazingly rapid, and the future could be different from today's forecasts.
Bilgisayarların gelişimi şaşırtıcı derecede hızlı olmuştur ve gelecek, bugünün tahminlerinden farklı olabilir.