Facebook

Sözlük

amazingly

adverb

Türkçe'si şaşırtıcı şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Alan and Pete are not twins, yet they look amazingly like each other.
Alan ve Pete ikiz değiller ama birbirlerine şaşılacak derecede benziyorlar.