Facebook

Sözlük

ambitious

adjective

Türkçe'si hırslı
Tür adjective
Örnek Cümle
It’s hardly likely that someone as ambitious as he is will yield to such pressure.
Onun gibi hırslı birinin böyle bir baskıya boyun eğmesi pek olası değildir.