Facebook

Sözlük

ambitious

adjective

Türkçe'si hırslı
Tür adjective
Örnek Cümle
Numerous studies and observations have shown that strong business growth or other ambitious endeavors frequently bring some risks in deployment of strategies to manage the endeavors.
Sayısız çalışma ve gözlem, güçlü işletme büyümelerinin ve hevesli girişimlerin çoğu kez girişimleri yönetecek stratejilerin yayılmasında bazı riskler doğurduğunu göstermektedir.