Facebook

Sözlük

among

preposition

Türkçe'si arasında
Tür preposition
Örnek Cümle
While there are great variations among African languages, many of the families share similarities, or common characteristics.
Afrika dilleri arasında büyük değişiklikler olmasına rağmen, ailelerin çoğu benzerlikler yada ortak özellikler paylaşır.