Facebook

Sözlük

among

preposition

Türkçe'si arasında
Tür preposition
Örnek Cümle
With its driverless subways, $25, 200 per capitaincome and smoothly running business centres, Singapore is among the most westernized cities inAsia.
Sürücüsüz metroları, kişi başına düşen 25.200 dolarlık millî geliri ve tıkır tıkır işleyen ticaret merkezleri ile Singapur, Asya‘nın en Batılılaşmış şehirleri arasındadır.