Facebook

Sözlük

among

preposition

Türkçe'siarasında
Türpreposition
Örnek Cümle
The new economic policies adopted by the management have caused a great deal of unrest among the employees.
Yönetimde benimsenen yeni ekonomik politikalar, personel arasında büyük bir huzursuzluğa neden olmuştur.

Alternatif öneriler:

amongstcinnamondiamond