Facebook

Sözlük

amount

noun

Türkçe'simiktar
Türnoun
Örnek Cümle
Many oil producing countries have balance of payments surplus; some of this amount should be used for humanitarian purposes.
Petrol üreten pek çok ülke, ödemeler dengesi fazlalığına sahiptir; bu miktarın bir bölümü insancıl amaçlar için kullanılmalıdır.