Facebook

Sözlük

amount

noun

Türkçe'si miktar
Tür noun
Örnek Cümle
Home schooling is a process that requires a massive amount of time and dedication.
Evde eğitim, büyük miktarda zaman ve özveri gerektiren bir süreçtir.