Facebook

Sözlük

amplitude

noun

Türkçe'si bolluk,çokluk
Tür noun
Örnek Cümle
Resonance is the increase in amplitude of vibration in a mechanical or acoustic system caused by an external influence.
Rezonans, mekanik ya da akustik bir sistemdeki titreşimin genliğinde bir dış etkinin neden olduğu artıştır.