Facebook

Sözlük

moment

noun

Türkçe'si an
Tür noun
Örnek Cümle
Learning how to fight depression is an important part of beinghealthy.
Depresyonla nasıl mücadele edeceğini öğrenmek sağlıklı olmanın önemli bir parçasıdır.

noun

Türkçe'si an
Tür noun
Örnek Cümle
Humans have the largest brains in relation to body weight, but in gross terms, the brain of an elephant is four times larger.
İnsanlar, vücut ağırlığına oranla, en büyük beyne sahiptir; ancak, kütle olarak, bir filin beyni dört kat daha büyüktür.