Facebook

Sözlük

moment

noun

Türkçe'si an
Tür noun
Örnek Cümle
For observable behavior can be measured.
İkincisi, yönlem ve veriler nesnel olmalıdır.

noun

Türkçe'si an
Tür noun
Örnek Cümle
Exercise has been shown to be an effective and cost-efficient treatment alternative for a variety of anxiety and mood disorders, including depression.
Egzersizin, depresyonun dahil olduğu çeşitli kaygı ve ruhsal bozukluklar için etkili ve düşük maliyetli bir tedavi alternatifi olduğu belirtilmiştir.