Facebook

Sözlük

moment

noun

Türkçe'si an
Tür noun
Örnek Cümle
I have an appointment.
Randevum var.

noun

Türkçe'si an
Tür noun
Örnek Cümle
Violence in Northern Ireland has tarnished the country’s international prestige, but an agreement signed in 1998 between the clashing sides has brought hope for peace.
Kuzey İrlanda’daki şiddet olayları ülkenin uluslararası prestijini zedelemiştir, ancak 1998’de çatışan taraflar arasında imzalanan bir anlaşma barış umudunu beraberinde getirmiştir.