Facebook

Sözlük

analysis

noun

Türkçe'siinceleme
Türnoun
Örnek Cümle
Public opinion polling aims to obtain a close-to-exact analysis of the distribution of opinions on any issue within a specific population.
Kamuoyu yoklamaları, belli bir topluluk içinde, herhangi bir konudaki görüşlerin dağılımının tama yakın bir analizini elde etmeyi amaçlar.

Alternatif öneriler:

analyseanalystpsychoanalysis