Facebook

Sözlük

analyzed

adjective

Türkçe'si analiz edilmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Each transaction must be analyzed in terms of its effect on the accounts.
Her işlem hesaplara etkisi açısından incelenmelidir.