Facebook

Sözlük

anatomical

adjective

Türkçe'sianatomik
Türadjective
Örnek Cümle
Plants living in very dry conditions have developed a number of special anatomical mechanisms that enable them to survive.
Çok kuru koşullarda yaşayan bitkiler, hayatta kalmalarını sağlayan birtakım özel anatomik mekanizmalar geliştirmiştir.

Alternatif öneriler:

anatomicallyanatomy