Facebook

Sözlük

ancient

adjective

Türkçe'sieski
Türadjective
Örnek Cümle
There has been much discussion about why ancient Athenian culture encouraged philosophy.
Eski Atina kültürünün felsefeyi neden teşvik ettiği hususunda çok tartışma olmuştur.