Facebook

Sözlük

ancient

adjective

Türkçe'si eski
Tür adjective
Örnek Cümle
Temples were the most important public buildings in ancient Greece because religion was a central part of daily life.
Tapınaklar Antik Yunanistan'da en önemli kamu binalarıdır, çünkü din günlük hayatın merkezi kısmıdır.