Facebook

Sözlük

ancient

adjective

Türkçe'si eski
Tür adjective
Örnek Cümle
People have known of the existence of the planets in the solar system since ancient times.
İnsanlar, eski çağlardan beri, güneş sisteminde gezegenlerin varlığını bilmekteydiler.