Facebook

Sözlük

ancient

adjective

Türkçe'si eski
Tür adjective
Örnek Cümle
Since ancient times, geographic as well as economic factors have played an important role in determining the place of settlement for humans.
Eski çağlardan beri ekonomik etkenlerin yanısıra coğrafi etkenler insanlar için yerleşim yerlerine karar vermede önemli bir rol oynamıştır.