Facebook

Sözlük

and so

connector

Türkçe'si ve böylece, bu nedenle
Tür connector
Örnek Cümle
Not until the end of l6th century did anyone think of combining drama and music, and so invent the new art we know today as 'opera'.
16. yüzyılın sonuna kadar hiç kimse tiyatro ile müziği birleştirmeyi ve böylece, bugün 'opera' olarak bildiğimiz yeni sanatı icat etmeyi düşünmedi.