Facebook

Sözlük

and

conjunction

Türkçe'si ve
Tür conjunction
Örnek Cümle
The situation of children in many countries is critical as a result of poverty, displacement, and economic exploitation.
Fakirlik, yer değişimi ve ekonomik sömürünün sonucu olarak birçok ülkede çocukların durumu kritiktir.