Facebook

Sözlük

annual

adjective

Türkçe'si yıllık
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the most fascinating aspects of bird behaviour is the annual migration made by many species.
Kuş davranışının en büyüleyici yanlarından biri, pek çok türün yaptığı yıllık göçtür.