Facebook

Sözlük

annual

adjective

Türkçe'si yıllık
Tür adjective
Örnek Cümle
In his opening address at the annual conference, the chairman stressed the need to cut down on expenditure.
Başkan yıllık toplantıyı açış konuşmasında harcamalarda kesinti yapılması gereğini vurguladı.