Facebook

Sözlük

annuity

noun

Türkçe'si yıllık ödenek,tahsisat
Tür noun