Facebook

Sözlük

another

adjective

Türkçe'si başka bir
Tür adjective
Örnek Cümle
The young girl was wondering whether to stay here another week.
Genç kız burada bir hafta daha kalıp kalmayacağını merak ediyordu.