Facebook

Sözlük

another

adjective

Türkçe'sibaşka bir
Türadjective
Örnek Cümle
One wanted to read, another wanted to watch TV.
Biri okumak, diğeri televizyon izlemek istedi.

Alternatif öneriler:

nanotechnologyone another