Facebook

Sözlük

another

adjective

Türkçe'si başka bir
Tür adjective
Örnek Cümle
Many mammals travel regularly from one place to another during a certain time of the year.
Birçok memeli yılın belirli bir zamanı boyunca bir yerden diğerine düzenli olarak yolculuk yaparlar.