Facebook

Sözlük

another

adjective

Türkçe'si başka bir
Tür adjective
Örnek Cümle
His children by his first wife live in another town.
Onun ilk karısından olan çocukları başka bir kasabada oturmaktadırlar.