Facebook

Sözlük

antiquity

noun

Türkçe'si eski çağlar,ilk çağlar
Tür noun
Örnek Cümle
In antiquity it was believed that the Amazons had their right breast removed in order to hold a bow better.
Eski çağda, Amazonların, yayı daha iyi tutmak için sağ göğüslerini aldırdıklarına inanılıyordu.