Facebook

Sözlük

any

quantifier

Türkçe'si (olumsuz cümle) hiçbiri, hiç; (olumlu cümle) herhangi biri
Tür quantifier
Örnek Cümle
Management training is important to any business that wants to succeed.
Yönetim eğitimi, başarılı olmak isteyen her türlü iş yeri için önemlidir.