Facebook

Sözlük

any

quantifier

Türkçe'si(olumsuz cümle) hiçbiri,hiç; (olumlu cümle) herhangi biri
Türquantifier
Örnek Cümle
He has told so many lies that his friends can neither trust him nor believe anything he says any longer.
O kadar çok yalan söyledi ki artık arkadaşları ona ne güvenebiliyor ne de söylediği şeylere inanıyorlar.