Facebook

Sözlük

any

quantifier

Türkçe'si (olumsuz cümle) hiçbiri, hiç; (olumlu cümle) herhangi biri
Tür quantifier
Örnek Cümle
A great many inventions have been made through history, but the invention of the computer has probably been more influential on our way of life than any other.
Tarih boyunca birçok buluş yapılmıştır; ancak, bilgisayarın icadı, yaşam biçimimiz üzerinde muhtemelen diğerlerinden daha fazla etkili olmuştur.