Facebook

Sözlük

anything

pronoun

Türkçe'si herhangi bir şey, hiçbir şey
Tür pronoun
Örnek Cümle
In order not to cause panic, the authorities didn't publicise anything until the danger was completely over.
Panik yaratmamak için yetkililer, tehlike tamamen geçinceye kadar halka hiçbir şey duyurmadılar.