Facebook

Sözlük

anything

pronoun

Türkçe'si herhangi bir şey, hiçbir şey
Tür pronoun
Örnek Cümle
You cannot be put in prison if you haven't done anything wrong.
Eğer yanlış herhangi bir şey yapmamışsanız hapse atılamazsınız.