Facebook

Sözlük

anywhere

adverb

Türkçe'si herhangi bir yer, hiçbir yer
Tür adverb
Örnek Cümle
Do you think there is anywhere in the world wherethe left remains a vibrant and progressive force?
Dünyada, solun dinamik ve ilerici bir güç olarak varlığını sürdürdüğü herhangi bir yer olduğunu düşünüyor musunuz?