Facebook

Sözlük

apart

adjective

Türkçe'si ayrı
Tür adjective
Örnek Cümle
HIGH COMEDY and LOW COMEDY may be further apart from each other in nature than are TRAGEDY and some serious comedy.
İnce komedi ve kaba komedi, trajedi ve kimi komedilerden nitelik bakımından birbirinden daha uzak olabilir.

adverb

Türkçe'si ayrı
Tür adverb
Örnek Cümle
Most of us have put all our faith in one thing, have put all our eggs in one basket, and our lives have no richness apart from our families and our jobs.
Bir çoğumuz bütün inancımızı bir tek şeye bağlamışız, bütün yumurtalarımızı bir sepete koymuşuz, artık hayatımızın dostlarımızdan başka, ailelerimiz ve işlerimizden başka bir zenginliği yok.