Facebook

Sözlük

appetizing

adjective

Türkçe'si iştah açıcı
Tür adjective