Facebook

Sözlük

applicability

noun

Türkçe'si uygulanabilirlik
Tür noun