Facebook

Sözlük

applicability

noun

Türkçe'siuygulanabilirlik
Türnoun

Alternatif öneriler:

applicableinapplicable