Facebook

Sözlük

applied

adjective

Türkçe'siuygulamalı
Türadjective
Örnek Cümle
The situation carries considerable dangers not only for pure science but applied science as well.
Bu durum yalnızca kurumsal bilim için değil, uygulamalı bilim için de önemli tehlikeler taşımaktadır.