Facebook

Sözlük

appropriate

adjective

Türkçe'si uygun
Tür adjective
Örnek Cümle
Because much is still unknown about breast cancer and no single treatment works all the time, doctors may have different opinions about the most appropriate treatment.
Göğüs kanseri hakkında çok şey hâlâ bilinmediğinden ve hiçbir tedavi tek başına her zaman sonuç vermediğinden, hekimler, en uygun tedaviye ilişkin farklı görüşlere sahip olabilirler.

verb

Türkçe'si sahiplenmek
Tür verb
Örnek Cümle
Because much is still unknown about breast cancer and no single treatment works all the time, doctors may have different opinions about the most appropriate treatment.
Göğüs kanseri hakkında çok şey hâlâ bilinmediğinden ve hiçbir tedavi tek başına her zaman sonuç vermediğinden, hekimler, en uygun tedaviye ilişkin farklı görüşlere sahip olabilirler.