Facebook

Sözlük

appropriate

adjective

Türkçe'siuygun
Türadjective
Örnek Cümle
There are natural remedies and methods appropriate for treating stress, anxiety and depression.
Stres, endişe ve depresyon tedavisine uygun doğal ilaçlar ve yöntemler vardır.

verb

Türkçe'sisahiplenmek
Türverb
Örnek Cümle
Having the appropriate educational qualifications is required for a job profile.
Uygun eğitim niteliklerine sahip olmak, iyi bir iş profili için gereklidir.