Facebook

Sözlük

appropriate

adjective

Türkçe'si uygun
Tür adjective
Örnek Cümle
There are natural remedies and methods appropriate for treating stress, anxiety and depression.
Stres, endişe ve depresyon tedavisine uygun doğal ilaçlar ve yöntemler vardır.

verb

Türkçe'si sahiplenmek
Tür verb
Örnek Cümle
The symptoms of asthma attack may resemble other respiratory disorders; hence, an accurate diagnosis of asthma is essential to decide the appropriate treatment schedule.
Astım atağının belirtileri diğer solunum bozukluklarına benzer, bu yüzden doğru astım teşhisi uygun tedavi planına karar vermek için gereklidir.