Facebook

Sözlük

approved

adjective

Türkçe'si onaylanmış
Tür adjective
Örnek Cümle
In our country, any international treaty that is approved by Parliament, acquires the status of a law.
Ülkemizde parlamento tarafından onaylanmış olan herhangi bir uluslararası antlaşma, yasa statüsü kazanır.