Facebook

Sözlük

approximately

adverb

Türkçe'si yaklaşık olarak
Tür adverb
Örnek Cümle
Contrary to what was expected, the results of the both samples on the two cultural dimensions seem to be approximately equal.
Beklenenin aksine, iki kültürel boyutlar üzerindeki her iki örneğin sonuçları yaklaşık olarak eşit görünüyor.