Facebook

Sözlük

approximately

adverb

Türkçe'si yaklaşık olarak
Tür adverb
Örnek Cümle
Ours is a plant biotechnology company with approximately eighty employees carrying out advanced research into the genetic improvement of vegetable and field crops.
Bizimki, seksen kadar çalışanı ile sebze ve tarla bitkilerinin genetik iyileştirilmesi üzerine ileri düzeyde araştırma yapan bir bitki biyoteknolojisi şirketidir.