Facebook

Sözlük

archaeologist

noun

Türkçe'si arkeolog
Tür noun
Örnek Cümle
Today, what we know about the Lycians is far more than what the British archaeologist Charles Fellows said in the early 19th century about their civilization.
Bugün Likyalılar hakkında bildiklerimiz, 19. yüzyıl başlarında İngiliz arkeolog Charles Fellows’unonların uygarlığına ilişkin olarak söylediklerinden çok daha fazladır.