Facebook

Sözlük

archeologist

noun

Türkçe'si kazıbilimci,arkeolog
Tür noun
Örnek Cümle
The site of Troy was first discovered in 1870 by the German archeologist Heinrich Schliemann and later excavations have distinguished nine strata of settlements.
Truva’nın yeri, ilk kez 1870’te bir Alman arkeologolan Heinrich Schliemann tarafından bulunmuş ve daha sonraki kazılar dokuz yerleşim katmanını belirlemiştir