Facebook

Sözlük

aristocratic

adjective

Türkçe'si aristokrat, soylu
Tür adjective