Facebook

Sözlük

arrange

verb

Türkçe'sidüzenlemek, ayarlamak
Türverb
Örnek Cümle
It was impossible to arrange a trip to the Islands.
Adalara bir gezi düzenlemek olanaksızdı.