Facebook

Sözlük

arrange

verb

Türkçe'sidüzenlemek, ayarlamak
Türverb
Örnek Cümle
It would be easy to arrange additional courses for students from Sudan.
Sudanlı öğrenciler için ek kurslar düzenlemek kolay olurdu.