Facebook

Sözlük

arrangement

noun

Türkçe'sidüzenleme
Türnoun
Örnek Cümle
The arrangement of the classroom is very important in language teaching.
Dil öğretiminde sınıf düzeni çok önemlidir.