Facebook

Sözlük

arrival

noun

Türkçe'sivarış,geliş
Türnoun
Örnek Cümle
The unexpected arrival of the district manager flustered the director and the staff alike.
Bölge sorumlusunun beklenmedik gelişi, müdürü olduğu kadar personeli de telaşlandırdı.

Alternatif öneriler:

arrivearrive at