Facebook

Sözlük

article

noun

Türkçe'simakale
Türnoun
Örnek Cümle
If I were you, I would turn down this article as it could cause a great deal of unnecessary controversy.
Senin yerinde olsam, birçok gereksiz tartışmaya neden olabileceği için bu makaleyi reddederdim.

Alternatif öneriler:

nanoparticleparticle