Facebook

Sözlük

article

noun

Türkçe'si makale
Tür noun
Örnek Cümle
In the article it is emphasized that world grain production has begun to fall substantially in recent years.
Makalede, dünya tahıl üretiminin son yıllarda önemli ölçüde düşmeye başladığı vurgulanmaktadır.

Alternatif öneriler:

artstate of the art