Facebook

Sözlük

article

noun

Türkçe'si makale
Tür noun
Örnek Cümle
The article he has published is concerned with the way matter behaves at very low temperatures.
Onun yayınladığı makale, maddenin çok düşük sıcaklıklardaki davranış biçimi ile ilgilidir.

Alternatif öneriler:

artstate of the art