Facebook

Sözlük

artificial

adjective

Türkçe'si yapay
Tür adjective
Örnek Cümle
It consists of an artificial lung, pumps, tubes and devices for controlling the heat and filtering the blood.
Bir yapma akciğer, pompalar, tüpler, ısıyı denetleyen ve kanı süzen düzeneklerden oluşur.

Alternatif öneriler:

artstate of the art