Facebook

Sözlük

as a result of

prepositional phrase

Türkçe'si-ın sonucu olarak
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
Plants grow as a result of photosynthesis - the mechanism whereby they convert carbon dioxide from the atmosphere into food.
Bitkiler, atmosferden karbondioksiti gıdaya çevirdikleri mekanizma olan fotosentez sonucu olarak büyürler.

Alternatif öneriler:

as a resultas a rule