Facebook

Sözlük

as a result of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın sonucu olarak
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Even if you've weighed the risks, there is always the possibility of problems occurring as a result of excess consumption.
Riskleri ölçüp biçsen bile her zaman aşırı tüketim sonucunda oluşan sorunlar olanağı vardır.