Facebook

Sözlük

as a result of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın sonucu olarak
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The situation of children in many countries is critical as a result of poverty, displacement, and economic exploitation.
Fakirlik, yer değişimi ve ekonomik sömürünün sonucu olarak birçok ülkede çocukların durumu kritiktir.