Facebook

Sözlük

as a result

connector

Türkçe'sisonuç olarak
Türconnector
Örnek Cümle
According to these statistics, global economic losses, as a result of natural disasters, have doubled every decade since the 1960s.
Bu istatistiklere göre, doğal afetlerin sonucu olan küresel ekonomik kayıplar, 1960'lardan beri her on yılda bir ikiye katlanmaktadır.

Alternatif öneriler:

as a result ofas a rule