Facebook

Sözlük

as a result

connector

Türkçe'si sonuç olarak
Tür connector
Örnek Cümle
After ten million years, the world as we know it today will probably be completely unrecognizable as a result of some continents drifting away from each other.
Bugün bildiğimiz dünya, bazı kıtaların birbirinden uzaklaşması sonucu on milyon yıl sonra, muhtemelen tamamen tanınmaz olacaktır.